Geen widgets gevonden in de zijbalk
Opgericht24 februari 1964
Locatie“De Lindenhof”, Oosteinde 49, Nieuwleusen
DisciplinesLuchtgeweer, Luchtpistool, Kruisboog (allemaal 10 meter)
Aantal banen16 stuks moderne elektrische banen
ClubavondMaandagavond vanaf 19.30 uur
LidmaatschapDames, Heren en Junioren (vanaf 12 jaar)
Verenigingswapensdiverse Luchtgeweren, Luchtpistolen en Kruisbogen (voor junioren en veteranen 55+ zijn er ook oplegsteunen beschikbaar)
PartnerverenigingCronberger Schutzengesellschaft (Kronberg-Duitsland)
  
BestuurssamenstellingVoorzitter : H. ten Kate
Secretaris : J.G. Bijker (mail)
Penningmeester : E. Brinkman (mail)
Algemeen bestuurslid: J. Kragt (wedstrijdsecretaris),
Algemeen bestuurslid: B. Bredewold
Telefoon06-23554606
BezoekadresOosteinde 49, Nieuwleusen
PostadresPr. Clauslaan 7, 7711 KD Nieuwleusen
E-mailinfo@schietsportnieuwleusen.nl
Bankrek.NL42RABO 0345.541.138

Privacyverklaring voor “Schietsport Vereniging Nieuwleusen”

Dit is de privacyverklaring van de Schietsport Vereniging Nieuwleusen, gevestigd in Nieuwleusen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 4006003 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1    De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
         a.       zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
         b.       een aankoop doet bij de Vereniging;
         c.       zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
         d.       een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2    De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
         a.       naam;
         b.       voornaam;
         c.       adres;
         d.       e-mailadres;
         e.       telefoonnummer;
         f.        leeftijd;
         g.       geslacht;
         h.       functie;
         i.        bankrekeningnummer.

1.3    De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
         a.       verzoeken van u in behandeling te nemen;
         b.       u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
         c.       de dienstverlening aan u te verbeteren;
         d.       de website van de Vereniging te optimaliseren;
         e.       contact met u op te nemen of te onderhouden;
         f.        een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

2.  INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1     U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer 06-23554606 of per e-mail aan info@schietsportnieuwleusen.nl voor:
         a.       meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
         b.       vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
         c.       inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
         d.       het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1     De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2     De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1     De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1     Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.