Geen widgets gevonden in de zijbalk

De Schietsport Vereniging Nieuwleusen is opgericht op 24 februari 1964 door de heer Oosting van de Rijkspolitie, de heer Schoemaker van hotel de Viersprong en de heer G.J. van Berkum. De eerste 5 jaar van het bestaan is er geschoten in hotel de Viersprong. Dit gaf de nodige problemen met het telkens weer opbouwen en afbreken van de banen en als er bijvoorbeeld een bruiloft was kon er niet worden geschoten. In 1969 is toen contact gezocht met de toenmalige gemeente Nieuwleusen om het jeugdgebouw aan de Dommelerdijk te huren omdat deze toch leeg stond. Met de nodige inspanning en zonder enige steun van de gemeente is het gebouw aangepast om te kunnen fungeren als schuttershuis. 

Weer 5 jaar later kwam de gemeente met het plan om het gebouw af te breken om plaats te maken voor een parkeerplaats. Op dat moment stond de Wilhelminaschool aan het Oosteinde leeg. Het toenmalige bestuur heeft na lang wikken en wegen de knoop doorgehakt om het pand te kopen omdat de gemeente niet wilde verhuren. Opnieuw moest er een grote verbouwing plaats vinden. Met alle steun van de 30 leden hebben ze ook deze klus geklaard. In 1975 werd dan ook de Wilhelminaschool omgedoopt tot de Lindenhof en is officieel geopend door Burg. Mulder. Vanaf die tijd beschikte de vereniging permanent over 16 elektrische banen en een eigen kantine. Hierdoor konden ook landelijke wedstrijden worden georganiseerd. Ook is in de periode een aansluiting gezocht met de Kring IJsselstreek. Dit is een groep verenigingen uit de regio.

Ook in de beginperiode van de vereniging is er contact gelegd met de Schietvereniging in Kronberg – Duitsland voor een uitwisseling. Het toenmalige bestuurslid Dhr B. Mulder kwam tijdens een vakantie de heer Walewijn een (Nederlands)lid van deze club tegen. Deze uitwisseling bestaat al sinds 1968 en wordt om de 2 jaar gehouden.

Na jaren in volle tevredenheid van het gebouw te hebben genoten kwam de noodzaak voor een renovatie van het gebouw om aan de wettelijke eisen van een clubgebouw te voldoen. Ongeveer 6 jaar geleden is de eerste aanzet gegeven voor het inventariseren van de wensen en de noodzakelijke aanpassingen van het gebouw. Deze lijst was dusdanig lang dat er met de gemeente overleg is gevoerd om het huidige gebouw te verkopen en dan met uitbreiding van de activiteiten met een afdeling vuur een nieuw onderkomen te realiseren. Door de trage opstelling van de toenmalige gemeente Nieuwleusen is dit plan uiteindelijk niet van de grond gekomen. Hierdoor is er in de ledenvergadering besloten om te renoveren. Ook nu is deze hele klus door de eigen leden geklaard. Met een kleine bijdrage van de gemeente en een uitgebreide sponsoring door het Nieuwleusener bedrijfsleven is de verbouwing ondanks alle tegenslagen toch gelukt zoals u ziet. Natuurlijk gaat alle dank uit naar alle vrijwilligers die onder leiding van de bouwcommissie enorm veel tijd hebben gestoken in deze klus. Na deze verbouwing kunnen wij weer zeggen dat wij een representatief onderkomen hebben die nog jaren mee kan en waar wij vol trots van kunnen zeggen dat wij een prachtig onderkomen hebben.

Publicatie bondsblad ‘Schietsport 2014’

Bron:  www.dnavandalfsen.nl
Schoolklasje Nieuwleusen
Toen de eerste boeren zich vestigden in de omgeving van het Oosterveen, was er ook behoefte aan een

school voor hun kinderen. In 1658 werd een school gebouwd. Marten Harms uit Dalfsen was de eerste schoolmeester.

De eerste school
Vanaf 1635 vestigden de eerste boeren zich in de omgeving van het Oosterveen. Deze boeren wilden hun kinderen graag naar school laten gaan. Jacobus Wijfferdingh, deelnemer in de Leusener Compagnie, was eigenaar van vier percelen in Oosterveen. Zijn dochters waren getrouwd met de rectori van de Latijnse school in Zwolle. Ze zagen het

belang van een school in Nieuwleusen en stelden een stuk van hun grond beschikbaar. In 1658 werd de eerste school van Nieuwleusen gebouwd aan het Oosteinde 49.

Schoolmeester
Marten Harms uit Dalfsen was de eerste schoolmeester. Tot de komst van de eerste dominee, Arnold van Bercum, hield hij ook de kerkelijke registers bij.