Geen widgets gevonden in de zijbalk

Wilt u ook eens kennismaken met de Schietsport dan bent u van harte welkom op iedere Maandagavond vanaf ca 19.30 uur in ons clubhuis. Wilt u verder eerst nadere informatie dan kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar onze secretaris (zijn mailadres vindt u onder het kopje Contact). Onder dezelfde kop vindt u ook het aanvraagformulier (junioren of senioren) voor het lidmaatschap.

Naast deze disciplines hebben wij ook de mogelijkheid om op 10 meter met Kruisboog te schieten. Deze tak van de schietsport is zeer in trek en het aantal beoefenaars is groeiende.

Het wedstrijdseizoen is in volle gang en de schutters trainen nu volop maar hebben ook nog de tijd om u e.e.a. bij te brengen van de fascinerende schietsport.

Op de pagina [Sponsoren] komen er regelmatig nieuwe bedrijven bij die onze club een warm hart toe dragen.

Publicatie KNSA bondsblad ‘Schietsport’